Brønn og Spesialboring AS utfører det meste av tjenester innen boring, bl.a. vannboring, brønnboring, horisontalboring og peleboring. Vi selger og monterer også pumpeanlegg samt varmepumper.

Brønnboring

Brønn og Spesialboring AS utfører brønnboring i Nordhordland og Bergensområde. Brønnboring kan ofte være et behov der boligen ligger avsides til, og ikke kan koble seg til det offentlige vannverket.

Les mer

Varmepumpeboring

Energiboring og klargjøring for å utnytte jordens varme og kulde til oppvarming og kjøling, er en miljøvennlig løsning fordi man generer kraft uten utslipp. Vi har i dag mye energi lagret rett under føttene våre, der fossile brensler som olje, gass og kull er de mest kjente.

Les mer

Horisontalboring

Horisontalboring eller skråboring, vil si at man borrer horisontale hull for gjennomføring av vann, kloakk, kabler og lignende under vei og terreng. Fordelen med å utføre det på denne måten, er at man slipper å grave opp veier og eiendommer for å få frem nødvendig infrastruktur.

Les mer

Peleboring

Vi sørger for boring av støtterør for bryggepåler, der pålene settes ned i rørene, og det støpes i røret med vanlig sement. Spør oss om løsninger hos deg om huset ligger på en leirgrunn, eller bygges på tundraen.

Tilleggstjenester:

Fjerning av slam og borkaks
Bonetering
Grunn og Miljøundersøkelse