Boring for varmepumpe i Bergen

Energiboring og klargjøring for å utnytte jordens varme og kulde til oppvarming og kjøling, er en miljøvennlig løsning fordi man generer kraft uten utslipp. Vi har i dag mye energi lagret rett under føttene våre, der fossile brensler som olje, gass og kull er de mest kjente. I fjellet har man stor tilgang på fjellvarme, som i samarbeid med en varmepumpe kan sørge for en trygg, sikker og miljøvennlig oppvarming om vinteren, og kjøling om sommeren. Fjellvarme er en utømmelig energikilde som er meget stabil og holder nesten samme temperatur hele året.

Man borer et hull i bakken med minimale inngrep i naturen, og dernest føres det ned en kollektorslange som inneholder et kjølemiddel.

Salg og montering av pumpeanlegg

Brønn og Spesialboring AS monterer pumpeanlegg for brønner. Når borehullet er ferdig, må man montere en vannpumpe for å få opp vannet. Man bruker da en senkepumpe i hullet, med en kabel og slange opp fra pumpen. Denne er koblet til en trykktank som ofte er plassert i kjelleren.