Brønn og Spesialboring AS utfører brønnboring i Nordhordland og Bergensområde. Brønnboring kan ofte være et behov der boligen ligger avsides til, og ikke kan koble seg til det offentlige vannverket. Tidligere var det vanlig å grave ut brønner, men nå borrer man for det meste.

Grunnen man skal bore i kan variere, men det er normalt ikke et problem, da brønnboring kan utføres i både fjell og løsmasser. Der en brønn i løsmasser gir mest vannmengde (1-100l/s) gir en fjellbrønn noe mindre, men er ofte eneste mulighet. En fjellbrønn kan gi mellom 0.05 og 2l/s vann med et gjennomsnitt på 0,15l/s.

For mer utfyllende informasjon, kan man lese på Grunnvann i Norge sin websider.