Vi har boret brønner i Hordaland i 40 år

Derfor har vi opparbeidet oss en god lokalkunnskap hva gjelder fjell, vannkvalitet og hvor det kan være fornuftig og plassere en brønn.

Det kan være mange ting å ta hensyn til ved brønnboring, f.eks. fare for forurensing, nærhet til sjø og ikke minst hensyn til naboer og nærliggende borehull.

Vi bruker kun pumper og utstyr fra kjente og velprøvde leverandører som sikrer lengst mulig holdbarhet på pumpeanlegget.

Dersom du vurderer å bore etter vann vil vi komme på en helt uforpliktende befaring og vil sammen med deg finne den boreplass som er mest hensiktsmessig for deg som kunde og vårt utstyr.

Boreriggen som utfører boringen er beltegående og tar seg frem i terrenget som en gravemaskin.

Dersom det er opparbeidet hage eller plen kan vi legge ut spesialmatter som skåner terrenget og hagen ved belting av riggen.

Dersom vannmengde ikke er tilfredsstillende etter brønnboring utfører vi trykking/kapasitetsøkning i brønnen, da dette er en effektiv måte for å få opp vannmengden.

boring
vann

Vi har vannmengdegaranti!

Som kunde kan du altså være trygg på at du får en skikkelig brønn utført på en kvalitetsikker måte med AS Brønn og Spesialboring.

vann

Vi har vannmengdegaranti!

Som kunde kan du altså være trygg på at du får en skikkelig brønn utført på en kvalitetsikker måte med AS Brønn og Spesialboring.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud!