En stor del av oppdragene våre i dag er energiboring

Dette kan være for eneboliger, industribygg, skolebygg, barnehager o.l.

Vi borer da brønner der det blir hentet opp varme fra grunnen via en kollektorslange som går i en sløyfe ut fra varmepumpen, ned i borehullet og opp igjen. Dette er en fornybar energi som i tillegg vil redusere strømregningene kraftig i forhold til tradisjonell elektrisk oppvarming. Dette er spesielt aktuelt i nybygg men også ved rehabilitering eller utskifting av oljefyr.

Ved boring i bynære strøk vil vi alltid kontrollere boreplass opp mot offentlige instanser som V/A etat, Kraftselskap, forsvaret o.l. for å være sikker på at boring kan utføres uten å komme i konflikt med eksisterende anlegg.

Fordelen med energibrønn (vann/vann varmepumpe) kontra en luftvarmepumpe er at ved energibrønn blir det ingen utedel på veggen som kan være til sjenanse med støy og ikke minst det estetiske.

Hele anlegget står tørt og varmt i kjeller eller teknisk rom noe som vil sørge for en lang levetid på anlegget da det ikke er utsatt for vær og vind.

Dersom du lurer på energibrønn er det bare å ta kontakt. Vi tar også helt uforpliktende befaringer!