Fundamentering

Ved bygging der det er langt ned til fjell kan det ofte være hensiktsmessig å fundamentere ved hjelp av peler som blir boret ned i fjellet. Dette er en unik metode der man er sikret et ordentlig fundament uavhengig av lengde til fjell.

Vi utfører boring samt montering av stålkjernepeler. Vi bruker også RD peler dersom dette er mer hensiktsmessig. Ved bruk av stålkjernepeler blir det først boret ned et foringsrør som blir boret godt ned i fjellet, deretter blir det støpt/montert en stålkjerne inne i dette foringsrøret for å ta opp krefter fra bygg/konstruksjon.

Metoden blir mye brukt dersom det f.eks. er mye leire eller andre bløte masser i grunnen, og det vil være vanskelig å få dette fjernet.

Har du spørsmål?
3